TOUR SAMUI

อำเภอเกาะสมุย เป็นอำเภอที่มีสภาพเป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ 1 ใน 3 เป็นที่ราบซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งทะเลอ่าวไทย อำเภอเกาะสมุยมีพื้นที่ของเกาะต่าง ๆ รวมกันรวมประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร เฉพาะตัวเกาะสมุยเองมีพื้นที่ประมาณ 228 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ตและเกาะช้าง

ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง (By Big boat)

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยในท้องที่ตำบลอ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 42 เกาะ ได้แก่ เกาะพะลวย เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะหินดับ เกาะนายพุดและเกาะท้ายเพลา ฯลฯ สภาพของเกาะ ส่วนมากเป็นเขาหินปูนสูงชัน หมู่เกาะอ่างทองขึ้นชื่อได้ว่ามีความมหัศจรรย์ทาง ธรรมชาติที่สวยงาม

ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง (By Speedboat)

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยในท้องที่ตำบลอ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 42 เกาะ ได้แก่ เกาะพะลวย เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะหินดับ เกาะนายพุดและเกาะท้ายเพลา ฯลฯ สภาพของเกาะ ส่วนมากเป็นเขาหินปูนสูงชัน หมู่เกาะอ่างทองขึ้นชื่อได้ว่ามีความมหัศจรรย์ทาง ธรรมชาติที่สวยงาม

ทัวร์เกาะเต่า - เกาะนางยวน ( BY Speed Boat )

เกาะสวรรค์ของใครหลายคนในเวลานี้ สำหรับเกาะนางยวนเป็นเกาะที่ฉันคุ้นเคยดีกับผืนน้ำอันนิ่งสงบ สันทรายขาวที่แบ่งหาดและน้ำทะเลออกจากกัน รวมถึงกับจุดชมวิวที่มีชื่อเสียง แต่สำหรับ เกาะเต่า ซึ่งอยู่ตรงใกล้กัน เปรียบเสมือนคู่ดูโอ้ 

PACKAGE สมุย 3 วัน 2 คืน (By Big Boat)
PACKAGE สมุย 3 วัน 2 คืน ( By speed boat + City tour)

Powered by MakeWebEasy.com